fotoMijn naam is Tineke van Rijssel. Ik ben BATC therapeut en vanaf 1997 actief in mijn praktijk. Ik werk voornamelijk met de volgende disciplines: diverse massagetechnieken, triggerpointbehandeling (manueel en dry needling) en manuele lymfedrainage. Daarnaast maak ik gebruik van voetzonereflexmethodiek, EMDR, medical taping en Reiki.

Ik heb de overtuiging dat de mens een eenheid is van lichaam en geest en werk derhalve vanuit een holistische visie. Dat is ook volgens de vijf natuurgerichte pricipes van de BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument), de beroepsgroep waarbij ik mij aangesloten heb. Deze vijf principes zijn: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. 

Vergoeding door de zorgverzekering?

Door de aansluiting bij de BATC vergoeden veel ziektekostenverzekeringen een gedeelte van de kosten. Niet uit de basisverzekering maar uit het aanvullende pakket vanuit de kop "alternatief". Als er in uw polis vermeld staat dat alternatieve geneeswijzen vergoed worden wil dat niet automatisch zeggen dat ook mijn behandelingen vergoed worden. Kijk uw eigen polis na of neem contact op met uw verzekering om te horen of uw zorgverkering mijn beroepsgroep BATC op de lijst van "erkende beroepsorganisaties" heeft staan.

Betaling 

De kosten van een behandeling worden aan het einde van een consult verrekend. U kunt contant betalen of het bedrag overmaken naar de bank. U krijgt de factuur voor uw zorgverzekering via de mail toegezonden.

Afspraak afzeggen

Als een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren wordt afgezegd worden er geen kosten berekend. Is deze tijd korter, of vergeet u uw afspraak, dan breng ik de helft van de consultprijs in rekening.

Verwijzing?

Een verwijzing van uw huisarts is niet noodzakelijk. Wel stel ik het op prijs wanneer u uw huisarts informeert dat u bij mij onder behandeling bent. Als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut mag en kan ik geen diagnoses stellen.

Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link www.camcoop.nl/klachtenregeling downloaden.
Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.